ALGOOS
ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ И ОТМЯНА

Алгоос няма да ви иска пари преди да са уредени всички необходими подробности по пътуването и работното ви място, освен ако са разходи, които не се поемат от Алгоос като кандидатстването за ВИЗА. През Алгоос плащате вашата такса едва когато всичко е изяснено и сте приели някоя от нашите прекрасни оферти. Само тогава вие сключвате договор с Алгоос за услугите, които са ви предоставени и плащате пълната цена на програмата. Не се връщат парите на тези, които са приели работата, платили са пълната сума и преди отпътуването са променили решението си или не са могли да пристигнат на мястото за отпътуване навреме. Връщат се парите само в случай на спешност и след попълване на необходимата документация.