ALGOOS
ЗАСТРАХОВКА ЗА ПЪТУВАНЕ

Алгоос заедно с един от най-големите застрахователи по цял свят ви предлага отлични застрахователни пакети за пътуване, които ще покрият всичките ви нужди докато сте в чужбина. По време на избора ви на програма ние ще ви информираме за различните възможности, от които можете да си изберете. Застраховката може да се плати посредством кредитна карта или чрез банков трансфер.