ALGOOS
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Всички са добре дошли да кандидатстват, всичките ни програми са достъпни за студенти и млади хора между 18-26 години за едните програми и между 18-30 години за други програми. Не всички хора притежават необходимите качества за кандидатстване по всички програми, тъй като съществуват ограничения в някои държави по отношение на VISA. Молим ви да се свържете с нас и да попитате на повече информация.