ALGOOS
практики по ЕРАЗЪМ

Стажове и практики по ЕРАЗЪМ

ЕРАЗЪМ+ е програма, която се провежда от Европейския съюз за насърчаване на студентите да посетят други държави и да изпълнят своя студентски хорариум през академичните години.

Разменното обучение по ЕРАЗЪМ се осъществява през летните месеци между академичните години. Студентите, които са издържали изпита си по английски или друг говорящ език в държавата, която са си избрали за обучение могат да кандидатстват за стипендия от Европейския съюз чрез техния университет. Стипендията е между 450 евро до 800 евро, зависеща от избраната държава и държавата, от която идват.

Студентите обикновено имат право да си изберат мястото и позицията за практикуване в някоя от държавите в ЕС плюс Турция, Македония и Азербайджан. Щом открият желаното от тях място и позиция по ЕРАЗЪМ с помощта на „Алгоос Учи, Работи и Пътувай“ , ние помагаме на всички студенти с оформянето на техните документи за успешно кандидатстване по програмата ЕРАЗЪМ. Алгоос не определят кой ще участва по ЕРАЗЪМ и кой не.

Места за практикуване и стаж, специалности по ЕРАЗЪМ:
Инженерство
Човешки ресурси
Информационни технологии
Маркетинг и ПР
Туризъм и гостоприемство