ALGOOS
ЦЕНИ НА ПРОГРАМИТЕ

Цената на програмата зависи от това коя държава и каква програма сте си избрали. Цените варират от 50 евро до 800 евро, включващи издаването на VISA и обработката на документи. Разходите ви за пътуване не са включени.