ALGOOS
Cestovné poistenie

Algoos v spolupráci s jedným z najväčších poskytovateľov poisťovacích po celom svete a ponúka výborné balíčky cestovneho poistenia, ktoré budú kryť všetky vaše potreby, zatiaľ čo ste v zahraničí. Počas výberu programu vás budeme informovať na rad možností na výber.