ALGOOS
Erasmus harjoittelupaikat

Erasmus -työharjoittelu ja harjoittelupaikat

Erasmus+ on Euroopan Unionin järjestämä ohjelma, jonka tarkoitus on kannustaa oppilaita suorittamaantyöharjoittelunsa eri maissa opintojen aikana.Erasmus -harjoittelu suoritetaan kesällä opintojen aikana. Oppilaat, jotka läpäisevät englannin kielitestin taikohdemaan kielitestin voivat hakea stipendiä Euroopan Unionilta yliopistonsa kautta. Stipendin suuruusvaihtelee 450:stä 800:aan euroon riippuen kohdemaasta ja kotimaasta.

Oppilaat voivat yleensä etsiä itselleen harjoittelupaikan EU-maista, Turkista tai Azerbaijanista. Kun sopivapaikka on löydetty Algoos Study Work and Travelin avustuksella, autamme kaikkia opiskelijoita täyttämäänErasmus -paperit stipendin saamiseksi. Algoosilla ei kuitenkaan ole sananvaltaa siihen, kuka Erasmus-stipendin saa ja kuka ei. Erasmus työharjoittelu:

Ympäristötekniikka

Henkilöstö

Tietotekniikka

Marketointi ja PR

Tourismi ja palvelut