ALGOOS
Náklady

Náklady na programe sa líšia v závislosti od krajiny a programu, ktorý ste sa rozhodli nasledovať. Ceny začínajú od 50 eur do 800 eur, vrátane vízového procesu a papierovanie a vylúčením všetky vaše cestovné výdavky.