ALGOOS
Praktyki Erasmus oraz Staże zagranczne

raktyki Erasmus oraz Staże zagranczne

Erasmus + to program oferowany przez Unię Europejską, zachęcający studentów do studiów oraz praktyk zagranicznych. Praktyki w ramach programu Erasmus+ odbywają się zazwyczaj w miesiącach wakacyjnych, czyli w przerwie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Studenci, którzy zdają testy jezykowe przed wyjazdem mają możliwość aplikacji o stypendium przydzielane przez uczelnię macierzystą we współpracy z UE. Stypendium waha się od 450 do 800 euro na miesiąc, w zależności od kraju w jakim znajduje się uczelnia macierzysta oraz w zalezności od wybranej przez siebie destynacji.
Studenci zazwyczaj stają przed zadaniem znalezienia miejsca praktyk samodzielnie w jednym z krajów UE oraz Turcji, FYROM, Azerbejdżanie. Jeśli zdecydujesz skorzystać z naszej pomocy w znalezieniu miejsa praktyk, możesz liczyć na asystę z naszej strony w wypełnieniu Twoich dokumentów niezbędnych do uzyskania grantu Erasmus+. Jednak pamiętać musisz o tym, że to nie my decydujemy o przyznaniu stypendium.
Erasmus Practice & Internships placement positions
Praktyki Erasmus oraz staże
Dziedziny, w jakich studenci mogą skorzystać z prakty w ramach programu Erasmus+, związane z kierunkiem studiów:
• Księgowość
• Archeologia
• Architektura oraz konstrukcja
• Rozwój społeczny
• Consulting
• Ekonomia
• Środowisko
• Inżynieria
• Finanse i rachunkowość
• Projektant graficzny
• Zasoby Ludzkie (HR)
• Informatyka
• Dziennikarstwo i media
• Prawo
• Marketing i PR
• Nauki ścisłe
• Praca społeczna
• Edukacja
• Turystyka i rekreacja