ALGOOS
Vraćanje novca ili poništenje aranžmana

Vraćanje novca ili poništenje aranžmana

Algoos vam neće tražiti novac pre nego što se utvrdi da li će te stvarno ići na posao ili putovanje u inostranstvo, osim ako zahtev za vizu to ne traži od vas. Algoos od vas traži da platite odredjene troškove tek kada budete prihvaćeni na željeno poslovno mesto. Tek posle toga potpisujute sporazum sa Algoos-om i plaćate vaše troškove. Novac se neće vratiti onima koji su primljeni na radno mesto, platili sve troškove i odjenom se predomislili ili propustili let. Novac se vraća samo u hitnim ili urgentnim situacijama posle dostavke svih potrebnih dokumenata.