ALGOOS
ZWROTY I ANULACJE

Algoos nie pobiera od Ciebie pieniędzy przed ustaleniem niezbędnych detali dotyczących twojej pracy i podróży, z wyątkiem kosztów, które nie są narzucane przez naszą firmę czyli np. Koszty związane z wizą, koszty SEVI. Algoos pobiera od Ciebie opłatę wyłącznie wtedy, kiedy wszystko jest już jasne i ustalone. Koszty za program nie będą zwracane osobom, które zaakceptowały ofertę, a przed samym wyjazdem zmieniły zdanie co do wyjazdu lub nie były na miejscu o czasie. Na zwrot kosztów mogą liczyć wyłącznie osoby, które nie mogły udać się do wcześniej destynacji z powodów od siebie niezależnych (np. choroba niepozwalająca na udział w programie bądź inn ywypadek). W takich sytuacjach potrzebna będzie stosowna dokumentacja zdarzenia.